Privacy statement

Zoals op veel websites worden ook op de website van SSK Floor Professionals persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen.

SSK Floor Professionals behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Informatieverzameling

Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door SSK Floor Professionals zelf en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld

Gegevens verstrekt via online formulieren
Onze website maakt gebruik van verschillende online-formulieren waarmee bezoekers bijvoorbeeld algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door SSK Floor Professionals worden opgeslagen in het eigen relatiebeheersysteem maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere, ongevraagde benadering.

E-mail nieuwsbrief
Bezoekers kunnen zich via deze website op verschillende manieren aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief. Dit vraagt altijd om een bewuste actie van de bezoeker: als wij een e-mailadres bijvoorbeeld via een van onze online-formulieren verkrijgen, zullen wij dit niet automatisch op de verzendlijst van onze e-mail nieuwsbrief plaatsen tenzij de bezoeker daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Als een bezoeker zich wel heeft aangemeld voor onze e-mail nieuwsbrief, kan hij of zij zich te allen tijde met één klik afmelden via de speciale afmeldlink in onze nieuwsbrief.

Cookies
Cookies gerelateerd aan websitestatistieken
SSK Floor Professionals gebruikt verschillende programma’s, waaronder Google Analytics, om de herkomst en het gedrag van bezoekers op zijn website te analyseren. Hiervoor worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u heeft bekeken.

Cookies van derde partijen
Op onze website ziet u ook buttons waarmee bezoekers pagina’s kunnen delen via sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook. De werking daarvan wordt bepaald door scripts van deze sociale netwerken. Ook hiervoor worden cookies toegepast, afkomstig van de sociale netwerken in kwestie. In de privacy-verklaringen van die sociale netwerken kunt u nalezen wat deze cookies doen.

Overige cookies
Het is mogelijk dat wij op onze website andere cookies dan bovengenoemde cookies toepassen. In alle gevallen zijn die cookies erop gericht uw bezoek aan c.q. het gebruik van onze website te optimaliseren.

Geen ‘big brother’
De website van SSK Floor Professionals functioneert niet als ‘big brother’, net als miljarden andere websites die ook cookies toepassen op hun website. Cookies zijn een geaccepteerd technisch hulpmiddel om websites goed te laten functioneren en te optimaliseren richting de doelstellingen van die websites. Dat is ook de enige reden waarom SSK Floor Professionals cookies toepast op zijn website.

Wilt u geen cookies?
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de mogelijkheid krijgt om de ontvangst ervan te weigeren. Als u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, is de kans zeer groot dat veel websites die u bezoekt niet geheel correct zullen functioneren.